ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Концепция

04 июня 2015 | 10:50

Метою Національного проекту «Нове життя. Нова якість охорони материнства та дитинства» (далі НП) є забезпечення населення доступною висококваліфікованою медичною допомогою, комфортними умовами народження та виходжування дітей шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів.
Створення мережі регіональних перинатальних центрів обумовлене незадовільним станом здоров’я матерів та новонароджених. Рівень малюкової смертності в Україні у 2-3 рази перевищує такий у країнах ЄС (2009 р. 9,3 на 1000 народжених живими). Спостерігається стабільно високий рівень смертності новонароджених: 2007 – 3,4 на 1000 народжених живими, 2009 – 3,4. В структурі причин смерті новонароджених на 1 місці знаходяться причини перинатального періоду. Показник материнської смертності в країні за останні 2 роки збільшився майже у 2 рази і складає 25,8 на 100 тис. живонароджених, що у 4 рази перевищує рівень у країнах ЄС.
Показник материнської та малюкової смертності є індикаторами соціально-економічного благополуччя країни та входить до переліку основних Цілей розвитку Тисячоліття, визначених ООН.
Основними причинами материнських та плодових втрат є серйозні захворювання жінок, що напряму не пов’язані з вагітністю – екстрагенітальні хвороби тяжкого ступеню, залишається значною кількість передчасних пологів, що складають високий ступінь ризику для здоров’я та життя матерів і новонароджених. Така ситуація потребує реорганізації перинатальної допомоги у кожному регіоні за рахунок удосконалення організаційних та медичних технологій, а також вирішення питання кадрового забезпечення.
На сьогодні від 30 до 60% пологових відділень у регіонах мають менше 300 пологів на рік, що спричинює недостатні умови для підтримання кваліфікації медичного персоналу, і як наслідок негативні показники в роботі та здоров’ї населення. Ці заклади стають небезпечними для здоров’я матерів та дітей, а також невиправдано економічно затратними. Фінансове забезпечення одного випадку пологів втричі перевищує такі у потужних пологових відділеннях з середньою кількістю біля 1000 пологів у рік і більше. До прикладу, у Кіровоградській області нараховується 52% малопотужних пологодопомічних закладів, Закарпатській – 45%, Київській – 25%.
Окремою проблемою доступності населення до кваліфікованої перинатальної допомоги є транспортування вагітних, роділь, породіль та немовлят, що обумовлене недостатньою оснащеністю лікувальних закладів санітарним транспортом, засобами зв’язку, а також незадовільним станом автомобільних шляхів.
Формування стану здоров’я дитини за визначенням численних іноземних та вітчизняних науковців починається задовго до народження у залежності від стану здоров’я батьків та умов народження, забезпечуючи «здоровий старт життя».

Шляхи досягнення мети

Складовими перинатальної допомоги, що визначають стан здоров’я матерів та дітей, є:
- забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї;
- високоякісна медико-генетична допомога;
- антенатальна допомога в умовах оснащених сучасним обладнанням обласних жіночих консультаціях;
- створення умов для безпечних пологів, надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді.
Основними завданнями створення регіонального перинатального центру ІІІ рівня надання медичної допомоги є забезпечення 3-рівневої перинатальної допомоги шляхом:
- організаційної оптимізації мережі лікувальних закладів;
- формування потоків пацієнтів ц відповідності стану здоров’я;
- аналізу проблем та розроблення шляхів їх вирішення на рівні регіону;
- організаційно-методичного забезпечення перинатальної допомоги у регіонів та підготовки кадрів;
- забезпечення високотехнологічною допомогою жінок та дітей з високим ступенем захворювань.
Реалізація НП передбачає створення регіональних перинатальних центрів ІІІ рівня на базі існуючих обласних пологових відділень багатопрофільного лікувального закладу шляхом високотехнологічної реконструкції приміщень та до оснащення високотехнологічним обладнанням з урахуванням гуманітарних пропозицій.

Орієнтовний графік створення мережі регіональних перинатальних центрів
Створення регіональних перинатальних центрів в рамках Національного проекту Нове життя. Нова якість охорони материнства та дитинства» передбачається у три етапи:
- у 2011 р. перинатальні центри створюються у АР Крим, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Харківській областях;
- у 2012 р. перинатальні центри створюються у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Севастополь.
- у 2013 р. перинатальні центри створюються у Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві.

Порядок реалізації Національного проекту «Нове життя»

Для досягнення мети та виконання основних завдань НП:
1. З метою розроблення Концепції удосконалення перинатальної допомоги у регіоні Робочою групо НП проводиться аудит перинатальної допомоги на регіональному рівні, який включає:
- аналіз перинатальної допомоги у регіоні;
- аналіз штатного розкладу та резерву кадрів з перинатальної допомоги;
- рівень підготовки кадрів;
- визначення базового лікувального закладу для створення регіонального перинатального центру;
- оцінка технічного стану будівлі, приміщень, інженерних мереж, де буде створений перинатальних центр;
- оцінка технічного стану, номенклатури, існуючого медичного обладнання;
2. Головою адміністрації затверджується склад регіональної робочої групи щодо створення регіонального перинатального центру, до складу якої включаються голова Ради Міністрів АР Крим, голова ОДА,міністр МОЗ АР Крим, начальник УОЗ ОДА,начальник УКБ ОДА, ректор навчального медичного закладу у регіоні, директор регіонального медичного коледжу, заступник начальника УОЗ з питань охорониматеринства та дитинства, головні спеціалісти УОЗ з акушерства та гінекології, неонатологів, педіатрії, головний лікар базового лікувального закладу, головний лікар ДОЛ, керівник обласного центру планування сім’ї,керівник обласного медико-генетичного центру.
3. Регіональною робочою групою спільно з робочою групою НП розробляється та затверджується Концепція перинатальної допомоги у регіоні з організаційно-методичними заходами.
4. Регіональною робочою групою визначається замовник проекту створення регіонального перинатального центру та генеральний проектант.
5. Генеральним проектантом спільно з робочою групою НП розробляється та затверджується в установленому порядку проект створення регіонального перинатального центру, який включає:
- реконструкція та капітальний ремонт приміщень перинатального центру;
- впровадження сучасних інженерних технологій для забезпечення функціонування перинатального центру ІІІ рівня надання медичної допомоги;
- впровадження медичних технологій із дооснащенням необхідним високотехнологічним медичним обладнанням.
5. Робочий проект подається до Агентства інвестицій та управління національними проектами.
6. Експертною комісією, утвореною Міністерством економічного розвитку і торгівлі здійснюється супроводження та моніторинг реалізації проектів створення регіональних перинатальних центрів.
7. Міністерство економічного розвитку і торгівлі затверджує проект створення регіональних перинатальних центрів.
8. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), і Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), за наявності проектної-кошторисної документації на об’єкти, яка оформлена згідно з Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 84, ст. 3106).
Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства. Остаточні розрахунки згідно з договором здійснюються на підставі відповідних рахунків та актів приймання-передачі.
11. Регіональною робочою групою спільно з Робочою групою НП розробляється штатний розклад регіонального перинатального центру, який подається до МОЗ України для затвердження.
12. Міністерством охорони здоров’я за участі робочої групи НП забезпечується нормативне забезпечення реалізації НП на національному рівні щодо удосконалення організаційно-медичних технологій у сфері перинатальної допомоги.
13. Робочою групою НП спільно із навчальними закладами та регіональними робочими групами розробляється навчальна програма в рамках реалізації НП.
Координація підготовки кадрів регіональних перинатальних центрів для надання ефективної перинатальної допомоги забезпечується Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Координація тренінгового процесу при підготовці кадрів регіональних перинатальних центрів забезпечується Українським Центром стратегічних досліджень у співпраці з міжнародними агенціями.
14. Міністерство охорони здоров’я України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації погоджують з Експертною комісією, робочою групою НП оперативні заходи щодо створення регіональних перинатальних заходів в рамках реалізації НП.
15. Контроль за дотриманням вимог порядку реалізації НП здійснює Експертна комісія.
16. Робочою групою НП із залученими експертами створюється «група запуску» перинатального центру.

Структура та діяльність перинатального центру визначається «Положенням про перинатальних центр», затвердженого наказу МОЗ України від 28.12.2003 р. № 620 «Про організацію надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в Україні», а також вимогами наказу МОЗ України від 10.05.2007 № 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.06.2007 № 694/13961.

Функціональну спроможність регіонального перинатального центру забезпечує нормативне забезпечення організації перинатальної допомоги у регіоні, забезпечення необхідними підготовленими кадрами.
Реалізація концепції Національного проекту «Нове життя. Нова якість охорони материнства та дитинства» дозволить створити засади для досягнення оновлених Цілей розвитку Тисячоліття, озвучених Президентом України на Саміті ООН у 2010 р. щодо поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності, а саме зменшення на 17% рівня материнської смертності (завдання 8), зменшення на 17% рівня смертності серед дітей віком до 5 років (завдання 9).
 

Весия для печати Поделиться:


Вверх