ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області».

23 липня 2015 | 12:35

Аналіз регуляторного впливу підготовлений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою обґрунтування необхідності регулювання відносин у сфері видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області, відстеження результативності розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області» (далі – проект регуляторного акта), обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципами державної регуляторної політики, а також одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку необхідно розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, обґрунтування необхідності видання проекту регуляторного акта.
Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів – на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил , що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 затверджені Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.
На підставі вищенаведених актів чинного законодавства України, з метою врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області, розроблено проект розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області».
Видання вказаного розпорядження голови обласної державної адміністрації забезпечить створення необхідних правових підстав для регулювання зазначеної сфери суспільних відносин.
 
2. Визначення цілей державного регулювання.
Видання розпорядження голови обласної державної адміністрації спрямоване на забезпечення виконання вимог статті 16 Закону України «Про рекламу», а також на врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області, відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135.
 
3. Визначення усіх прийнятих альтернативних способів досягнення поставлених цілей.
Під час внесення змін до проекту регуляторного акта розглядався єдиний альтернативний спосіб досягнення поставлених цілей – здійснення видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135. У цьому разі видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації не потрібне.
Проте, в такому випадку матиме місце невиконання вимог частини 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», згідно з якою розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів – на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил , що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Крім того, відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області, залишатимуться неврегульованими, у зв’язку з чим розповсюджувачі зовнішньої реклами будуть позбавлені права на отримання відповідних документів дозвільного характеру.
Таким чином, єдиним способом досягнення поставлених цілей є видання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області».
 
4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми.
Механізмом досягнення поставлених цілей є забезпечення виконання повноважень у сфері надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, наданих обласній державній адміністрації актами чинного законодавства України, шляхом внесення змін до Порядку,
а також врегулювання відносин, що виникають між обласною державною адміністрацією та розповсюджувачами зовнішньої реклами.
Цим Порядком встановлюється процедура організації видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області, а також визначаються:
- умови укладення договору про право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу;
- умови, спосіб та перелік документів, необхідних для отримання дозволу;
- повноваження робочого органу;
- підстави для відмови у видачі, анулювання, переоформлення та видачі дублікату дозволу;
- вимоги до розміщення рекламних засобів;
- порядок організації та проведення примусового демонтажу рекламних засобів.
Проектом регуляторного акта затверджується також форма дозволу на розміщення зовнішньої реклами позами межами населених пунктів у Харківській області.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Видання розпорядження голови обласної державної адміністрації забезпечить врегулювання відносин у сфері надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області,  є підґрунтям для підвищення відповідальності юридичних і фізичних осіб, які розміщують об’єкти зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області.
Дія регуляторного акту не призведе до негативних наслідків, що потребують компенсації можливої шкоди.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
 
Вигоди
Витрати
Держава
Впорядкування розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
у Харківській області; забезпечення посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у разі розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та у разі розміщення зовнішньої реклами
на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення
Додаткові витрати відсутні
Суб’єкти господарювання
Реалізація права розповсюджувачів зовнішньої реклами на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області; визначення чіткого механізму отримання таких дозволів
Додаткові витрати відсутні
Громадяни
Забезпечення безпеки на автомобільних дорогах та охорони навколишнього середовища
Додаткові витрати відсутні
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Запропонований строк дії регуляторного акта – без обмежень строку, але до моменту внесення змін до нормативно-правових актів вищої юридичної сили.
 
8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.
Видання розпорядження голови обласної державної адміністрації забезпечить врегулювання відносин у сфері надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Харківській області.
Під час відстеження результативності регуляторного акта використовуватимуться такі показники:
- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог регуляторного акта (витрати коштів і часу на отримання дозволу);
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта (кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які звернулися за отриманням дозволу, видача якого передбачена регуляторним актом).
Розмір надходжень до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта, визначити неможливо, оскільки дозволи на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів видаються безоплатно.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо положень регуляторного акта – середній, оскільки зазначений проект регуляторного акта розміщений на сайті Харківської обласної державної адміністрації (www.kharkivoda.gov.ua), крім того, розробником було проведено громадське обговорення положень цього акту.
Додаткові показники результативності регуляторного акта будуть визначатися на підставі наявної у Харківській обласній державній адміністрації інформації щодо:
- кількості виданих дозволів;
- кількості прийнятих рішень про анулювання (переоформлення), видачу дублікатів дозволів;
- кількості виявлених порушень порядку розміщення суб’єктами господарювання зовнішньої реклами без отримання відповідного дозволу.
 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитися базове, повторне та періодичне відстеження.
Базове відстеження проводитиметься одночасно з виданням регуляторного акта соціологічним методом до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту розпорядження на сайті Харківської обласної державної адміністрації (www.kharkivoda.gov.ua).
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне – раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження за показниками результативності, наведеними у пункті 8 аналізу регуляторного впливу.
Повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься за інформацією, що знаходитиметься у інформаційному банку даних щодо розповсюджувачів зовнішньої реклами, який буде вести Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, а також шляхом опитування суб’єктів господарювання – заявників на отримання дозволу.
 
 
Директор Департаменту економіки
і міжнародних відносин Харківської
обласної державної адміністрації                                                     В.М. Коваленко
Версія для друку Поділиться:


Вверх